Hệ thống nhà thuốc Minh Tân

Máy đo huyết áp

(Tổng 6 sản phẩm / 1 trang)
Máy đo huyết áp bắp tay A1 Basic Microlife

Máy đo huyết áp bắp tay A1 Basic Microlife

720.000₫ 795.000₫

Máy đo huyết áp bắp tay A1 Easy Microlife

Máy đo huyết áp bắp tay A1 Easy Microlife

645.000₫ 695.000₫

Máy đo huyết áp bắp tay 3NZ1-1P Microlife

Máy đo huyết áp bắp tay 3NZ1-1P Microlife

560.000₫ 700.000₫

Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A6 Basic

Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A6 Basic

1.485.000₫ 1.655.000₫

Máy đo huyết áp Omoron Hem 6131

Máy đo huyết áp Omoron Hem 6131

950.000₫ 1.100.000₫

Máy đo huyết áp cổ tay Microlife BP3BJ1-4D

Máy đo huyết áp cổ tay Microlife BP3BJ1-4D

780.000₫ 820.000₫